Existujúce projekty

Spoločnosť ENVIROTEX, s.r.o. sa zaoberá recykláciou textilu a výrobou izolácie z recyklovaných textilných vlákien. Zhromažďujú textilný odpad, ktorý už doslúžil a skončil by v spaľovni alebo na skládke.

Spoločnosť RECABLE, s.r.o. sa zaoberá recykláciou káblového odpadu na báze medi a hliníka, pričom využíva najmodernejší spôsob separácie farebných kovov od plastov.

Spoločnosť RECO-PLAST, s.r.o. sa zaoberá zhodnocovaním a recykláciou plastového odpadu, spôsobom mechanického spracovania. Týmto vzniká plastová drť, ktorá je surovinou pre ďalšiu výrobu.