Spolu-investori

Súlad investičnej stratégie Fondu WTEP a spolu-investora je definovaný na báze „pari passu“, t.j. rovnaké podmienky vstupu aj výstupu v rámci daného investičného projektu.

Spolu-investor nemôže byť vlastnícky ani personálne v konflikte záujmov vo vzťahu k realizovanej investícii, Fondu WTEP a CEE Capital Management.

Kľúčový investor vo fonde WTEP:
Slovak Investment Holding

Podstatný partner:
Operačný Program Kvalita Životného Prostredia

Podstatný partner:
Ministerstvo
Životného Prostredia
Slovenskej Republiky

Podstatný partner:
Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy