Spolu-investori CEE Capital Management

, Spolu-investori, CEE Capital Management
Súčasťou investičnej stratégie Fond WTEP je príprava investičných projektov, ktoré budú atraktívne pre širšiu investorskú verejnosť. Preto Fond WTEP je tzv. spolu investičným fondom.
Každý investičný projekt, bude realizovaný iba za podmienky spolu-investície zo strany privátnych investorov minimálne v objeme 30% zo zvažovanej sumy investície.

Súlad investičnej stratégie Fondu WTEP a spolu-investora je definovaný na báze „pari passu“, t.j. rovnaké podmienky vstupu aj výstupu v rámci daného investičného projektu.

Spolu-investor nemôže byť vlastnícky ani personálne v konflikte záujmov vo vzťahu k realizovanej investícii, Fondu WTEP a CEE Capital Management.