Spolu-investori

Súlad investičnej stratégie Fondu WTEP a spolu-investora je definovaný na báze „pari passu“, t.j. rovnaké podmienky vstupu aj výstupu v rámci daného investičného projektu.

Spolu-investor nemôže byť vlastnícky ani personálne v konflikte záujmov vo vzťahu k realizovanej investícii, Fondu WTEP a CEE Capital Management.