Predstavenstvo

Ing. Martin Krištofčák

Člen predstavenstva

Partner

 • 16 rokov odborných skúseností v bankovníctve a financiách
 • originácia a realizácia viacerých regionálnych M&A, privátnych a investičných transakcií
 • projektový manažment nadnárodných tímov na úrovni vlád, lokálnych a zahraničných partnerov
 • hlavná expertíza v odvetviach telekomunikácií, energetiky, infraštruktúry, ICT, farmaceutického priemyslu a odpadového hospodárstva

Ing. Jozef Kollár

Člen predstavenstva

Partner

 • 15 rokov aktívneho pôsobenia vo finančníctve
 • 13 rokov podnikania v oblasti riskmanažmentu a poisťovníctva
 • komplexné projekty v oblasti riskmanažmentu pre lokánych a medzinárodných klientov
 • aktívna skúsenosť s prácou v odvetví miestnej samosprávy, cestnej a železničnej infraštruktúry, telekomunikácií, energetiky
 • spolumajiteľ a CEO spoločnosti Granden, s.r.o.

Ing. Martin Mach

Člen predstavenstva

Partner

 • 15 rokov aktívneho podnikania vo vlastných spoločnostiach
 • investície v oblasti nehnuteľností, obchodu a akvizícií spoločností
 • investície v oblasti energetiky (OZE), prvovýroby
 • skúsenosti z oblasti spracovávania a recyklácie plastov
 • manažment projektov v oblasti výskumu biologicky rozložiteľných plastov a technológií recyklácie