Projektový tím

Ing. Martin Krištofčák

Člen predstavenstva, CEE Capital Management, a.s.

Konateľ, Fond WTEP, s.r.o.

 

Ing. Michal Pobočík, CFA

Investičný manažér

 • 6rokov odborných skúseností v bankovníctve, financiách, fúziách a akvizíciách
 • Seniorné skúsenosti z oblasti poradenstva pri transakciách spoločnosti a skúsenosti s rôznymi typmi financovania spoločnosti
 • Skúsenosti z medzinárodných transakcií a spolupráce s nadnárodnými spoločnosťami z rôznych odvetví
 • vysoká odbornosť v súvislosti s analýzou a ohodnocovaním spoločností je držiteľom titulu CFA

Ing. Dalibor Ciglan

Investičný riaditeľ

 • 20 rokov odborných skúseností v bankovníctve, financiách alebo riadení spoločností
 • Seniorné manažérske úlohy v najvýznamnejších transakciách na Slovensku pri prevode aktív zo štátneho do súkromného vlastníctva vrátane projektov financovaných zo zdrojov EU
 • bohaté skúsenosti s exitom investícii formou predaja na burze cenných papierov, predajom strategickému alebo finančnému investorovi alebo manažérskym prevzatím
 • vysoká odbornosť v súvislosti s analýzou a oceňovaním spoločností
 • rozsiahly track record v sektore utilities, infraštruktúrnych projektoch, wholesale a retail sektore ako i výrobnom sektore
 • viaceré úspešné skúsenosti pri investovaní vlastných equity a dlhových zdrojov do slovenských projektov, vrátane úspešného exitu
 • preverené skúsenosti pri riadení podnikov v privátnom, štátnom a komunálnom vlastníctve alebo inom type verejnej kontroly
 • široká sieť kontaktov na správcov a majiteľov zdrojov súkromných investičných prostriedkov určených pre slovenské podniky

 

Ing. Ivan Klohna

Projektový riaditeľ

Konateľ, Fond WTEP, s.r.o.

 • odborné skúsenosti z realizácie investičných zámerov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla,
 • projektový manažment investičných projektov, prípravy zámerov, inžinieringu, výstavby, kolaudácie a spúšťania výroby do prevádzky,
 • riadenie závodov a prevádzok poskytujúcich služby v odpadovom hospodárstve,
 • skúsenosti s montážou a prevádzkou liniek na stabilizáciu a likvidáciu nebezpečného odpadu