Projektový tím

Ing. Martin Krištofčák

Člen predstavenstva, CEE Capital Management, a.s.

Konateľ, Fond WTEP, s.r.o.

 

Ing. Michal Pobočík, CFA

Investičný manažér

  • 6rokov odborných skúseností v bankovníctve, financiách, fúziách a akvizíciách
  • Seniorné skúsenosti z oblasti poradenstva pri transakciách spoločnosti a skúsenosti s rôznymi typmi financovania spoločnosti
  • Skúsenosti z medzinárodných transakcií a spolupráce s nadnárodnými spoločnosťami z rôznych odvetví
  • vysoká odbornosť v súvislosti s analýzou a ohodnocovaním spoločností je držiteľom titulu CFA

 

Ing. Ivan Klohna

Projektový riaditeľ

  • odborné skúsenosti z realizácie investičných zámerov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla,
  • projektový manažment investičných projektov, prípravy zámerov, inžinieringu, výstavby, kolaudácie a spúšťania výroby do prevádzky,
  • riadenie závodov a prevádzok poskytujúcich služby v odpadovom hospodárstve,
  • skúsenosti s montážou a prevádzkou liniek na stabilizáciu a likvidáciu nebezpečného odpadu