O nás CEE Capital Management

CEE Capital Management, a.s. (CEE CM) je novou správcovskou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je správa alternatívnych investičných fondov  s cieľom realizácie projektov na území Slovenskej republiky a v širšom regióne strednej a východnej Európy.

cee capital management, O nás, CEE Capital Management

Prvým významným projektom CEE CM je manažment a správa investičných projektov spolu-investičného Fondu WTEP, ktorý sa špecializuje na investičné projekty v oblasti odpadového hospodárstva. Našou víziou je príprava a manažment kvalitných investičných projektov, ktoré prispejú k transformácii a prenosu technologického know-how s cieľom zvýšenia recyklácie a ďalšieho zhodnotenia odpadov.

Našim mottom je: čestnosť, odbornosť a cieľavedomosť na strane všetkých zúčastnených strán. Našou pridanou hodnotou pre prijímateľov investícií Fondu WTEP je expertíza v oblasti financií, odpadového hospodárstva, projektového a strategického manažmentu. Veríme, že Fond WTEP bude zohrávať ústrednú rolu v procese sfunkčnenia modelu cirkulárnej ekonomiky v modelových podmienkach Slovenska a neskôr v podmienkach ďalších krajín strednej a východnej Európy.

Predstavenstvo

CEE Capital Management, a.s.